Στόλος & Τιμές

Οι τιμές που αναγράφονται παρακάτω είναι για της περιοχές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκη (Κέντρο) . Για διαφορετικές περιοχές χρησιμοποιήστε την σελίδα των προσφορών. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Mid Season
Κατηγορία
1-2
3-4
5-13
14-20
21-27
28-34
35+
FDW
B1
44.00
38.00
31.00
29.00
28.00
26.00
25.00
4.00
C
51.00
43.00
37.00
36.00
35.00
32.00
30.00
4.00
D
58.00
48.00
42.00
40.00
38.00
36.00
35.00
6.00
E
60.00
52.00
44.00
42.00
41.00
38.00
36.00
6.00
G
71.00
61.00
51.00
48.00
46.00
44.00
42.00
6.00
I
105.00
95.00
90.00
85.00
80.00
77.00
74.00
6.00
Low Season
Κατηγορία
1-2
3-4
5-13
14-20
21-27
28-34
35+
FDW
B1
21.00
15.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
4.00
C
23.00
17.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
4.00
D
26.00
19.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
6.00
E
29.00
22.00
18.00
16.00
15.00
14.00
13.00
6.00
G
33.00
26.00
22.00
20.00
19.00
18.00
16.00
6.00
I
58.00
49.00
43.00
40.00
39.00
37.00
35.00
6.00