Στόλος & Τιμές

Οι τιμές που αναγράφονται παρακάτω είναι για της περιοχές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκη (Κέντρο) . Για διαφορετικές περιοχές χρησιμοποιήστε την σελίδα των προσφορών. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Mid Season
Κατηγορία
1-2
3-4
5-13
14-20
21-27
28-34
35+
FDW
B1
52.00
42.00
35.00
33.00
32.00
31.00
29.00
4.00
C
57.00
47.00
39.00
37.00
35.00
33.00
31.00
4.00
D
62.00
52.00
43.00
40.00
38.00
35.00
33.00
6.00
E
68.00
58.00
48.00
45.00
42.00
40.00
38.00
6.00
F
71.00
61.00
51.00
48.00
45.00
43.00
41.00
6.00
G
74.00
64.00
54.00
52.00
49.00
47.00
44.00
6.00
I
98.00
88.00
83.00
78.00
73.00
70.00
67.00
6.00
AUT
78.00
68.00
49.00
48.00
47.00
44.00
41.00
6.00
Low Season
Κατηγορία
1-2
3-4
5-13
14-20
21-27
28-34
35+
FDW
B1
21.00
15.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
4.00
C
23.00
17.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
4.00
D
26.00
19.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
6.00
E
29.00
22.00
18.00
16.00
15.00
14.00
13.00
6.00
F
33.00
26.00
22.00
20.00
19.00
18.00
16.00
6.00
G
62.00
52.00
44.00
42.00
40.00
37.00
36.00
6.00
I
58.00
49.00
43.00
40.00
39.00
37.00
35.00
6.00
AUT
60.00
50.00
42.00
40.00
37.00
35.00
32.00
6.00