Στόλος & Τιμές

Οι τιμές που αναγράφονται παρακάτω είναι για της περιοχές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκη (Κέντρο) . Για διαφορετικές περιοχές χρησιμοποιήστε την σελίδα των προσφορών. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Mid Season
Κατηγορία
1-2
3-4
5-13
14-20
21-27
28-34
35+
FDW
B1
31.00
25.00
18.00
17.00
16.00
14.00
12.00
4.00
C
32.00
27.00
20.00
19.00
18.00
15.00
13.00
4.00
D
37.00
31.00
23.00
21.00
20.00
17.00
14.00
6.00
E
39.00
33.00
27.00
25.00
23.00
21.00
18.00
6.00
F
42.00
36.00
30.00
28.00
26.00
24.00
21.00
6.00
G
74.00
64.00
54.00
52.00
49.00
47.00
44.00
6.00
I
70.00
60.00
50.00
48.00
44.00
41.00
39.00
6.00
AUT
63.00
53.00
40.00
35.00
32.00
29.00
28.00
6.00
Low Season
Κατηγορία
1-2
3-4
5-13
14-20
21-27
28-34
35+
FDW
B1
21.00
15.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
4.00
C
23.00
17.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
4.00
D
26.00
19.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
6.00
E
29.00
22.00
18.00
16.00
15.00
14.00
13.00
6.00
F
33.00
26.00
22.00
20.00
19.00
18.00
16.00
6.00
G
62.00
52.00
44.00
42.00
40.00
37.00
36.00
6.00
I
58.00
49.00
43.00
40.00
39.00
37.00
35.00
6.00
AUT
60.00
50.00
42.00
40.00
37.00
35.00
32.00
6.00